Marka Tescili

Marka tescili ülkemizdeki tescile yetkili tek kuruluş olan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılmaktadır. Etiket Patent, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yetkilendirilmiş resmi vekillik şirketlerinden biridir.

Marka, bir işletmenin ürettiği veya pazarladığı malları veya sunduğu hizmetleri diğer işletmelerinkinden ayırt eder. Marka, şirket için stratejik bir kaynaktır. Yalnızca rakiplerinden ayırt edilmeyi sağlamakla kalmaz, tüketiciler için bir iletişim kanalı oluşturur. Bu iletişim kanalı sayesinde, şirketin aktif ve pasif malları veya sermayesinden daha önemli bir araçtır. Marka, kullanıldığı ülkeye veya ticari bölgenin yapısına göre değişen hassas standartlarda tescil edilmeli, kullanılmalı, yönetilmeli ve savunulmalıdır. Marka tescil başvurusu için gerekli belgelerin özenle ve usulüne uygun şekilde hazırlanması şarttır.

Günümüzde ad ve soyadları, sözcükler, harfler, sayılar, şekiller, sesler  marka olarak tescil edilebilmektedir.

Etiket Patent, müvekkillerine ait markaların tescili, takibi ve korunması konusunda vekillik hizmeti verir.

 • Marka tescil uygunluk araştırması
 • Başvuru
 • Takip
 • Süreç Yönetimi
 • Türkiye ve yurt dışında tescil
 • İtiraz, devir, lisans, adres ve nevi değişiklikleri ve tescil hakkının getirdiği diğer işlemler.

Marka tescili yaptırmak isteyen ve tescilli bir markası olan işletmeler için yurt içinde ve yurt dışında marka tescilinin gerektirdiği tüm işlemler Türkiye’de Etiket Patent ve yurt dışında ise çözüm ortakları tarafından sağlanmaktadır.

Marka Tescil Süreci

Başvurusu yapılan bir markanın normal koşullarda tescil süresi aşağıdaki gibidir.

 • Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanı tarafından marka incelemesi ( 1-3 ay )
 • Markanın başkaları tarafından itiraz edilip edilmeyeceğini görülebilmesi için Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanması ( 2 ay )
 • Resmi Marka Bülteni sonrasında tescil onayının çıkması ( 1 ay )
 • Tescil belgesi ücretinin ödenmesi
 • Tescil belgesinin ulaşması ( 1 ay )
 • İtiraz, ret, kısmi ret vb. gibi durumlar marka tescil sürecini uzatabileceği gibi, marka başvurusunun işlemden kaldırılmasına sebep olabilmektedir. Bu tür durumlarda, marka başvurusunun savunulması için itiraza karşı görüş veya Türk Patent ve Marka Kurumu kararına itiraz edilmesi gibi işlemler gerçekleştirilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu sitesinden marka tescil uygunluk araştırmasını kendiniz yapabileceğiniz gibi, daha detaylı ve profesyonel olacak şekilde ücretsiz marka araştırması için tarafımıza ulaşabilirsiniz. 

marka tescili