İlkelerimiz


İlkelerimiz

-Sunulan hizmetlerde doğruluk, şeffaflık ve kalite prensiplerine bağlılık
-Müvekkil işlemlerini süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde yapmak
-Müvekkil adına yapılan her bir işlemi, kalite ve uygun ücret politikasına uygun olarak gerçekleştirmek
-Müvekkiller arası çıkar çatışmasından kaçınacak şekilde hizmet vermek
-Müvekkil bilgi gizliliğine önem vermek
-Tarafsızlık
-Haksız ve uygun olmayan koruma taleplerini reddetmek
-Haksız rekabet kurallarına uymak
-Vekilliğin gerektirdiği etik kurallarına uymak