Nasıl Çalışırız?

Etiket Patent
Marka, Patent, Tasarım Tescili

Tescil ile geleceğinizi koruyun

Etiket Patent Danışmanlık Hizmetleri, Marka Vekili Çağlar Özden tarafından kurulmuştur. Türk Patent Enstitüsü’ne bağlı bir resmi vekil şirkettir.

Şirketin ana amacı sınai ve fikri haklar kapsamında müvekkillere ait marka, patent ve endüstriyel tasarım tescili işlemlerinin Türkiye’de ve uluslararası alanda gerçekleştirilmesidir.


Hakkımızda

Biz kimiz?

Etiket Patent Danışmanlık Hizmetleri, Marka Vekili Çağlar Özden tarafından kurulmuştur. Türk Patent ve Marka Kurumu’na (eski adı ile Türk Patent Enstitüsü’ne ) bağlı bir resmi vekillik ofisidir. Şirketin ana amacı sınai ve fikri haklar kapsamında müvekkillere ait marka, patent ve endüstriyel tasarım tescillerini yapmaktır. Etiket Patent, yurtdışı marka tescili konusunda başvuru, tescil, itiraz dosyalama ve takip alt yapısına sahiptir. Etiket Patent, 100’den fazla ülkede marka tescili yapabilmektedir.

Marka, patent, endüstriyel tasarım, barkod, alan adı tescillerinin yanı sıra; itirazlar, süreç yönetimi, analiz, danışmanlık hizmetleri de Etiket Patent tarafından sağlanan hizmetlerdendir.

Günümüzde binlerce marka ile karşı karşıya kalan tüketicilerin beğendikleri ürünleri veyahut hizmet aldıkları şirketleri ayırt edebilmelerinin tek yolu markadır. Ürün üreten, toptan veya perakende ürün satışı yapan, hizmet veren tüm işletmelerin marka tescili olmalıdır.

Yine aynı şekilde herhangi bir buluşa imza atan veyahut yeni bir tasarım elde eden gerçek veya tüzel kişiler, gerek Türk Patent ve Marka Kurumu, gerekse yurtdışı ülkelerde fikirlerini ve tasarımlarını tescil ettirebilirler.

En değerli fikrinizi veya yıllarca emek verdiğiniz markanızı başkalarının çalmasını veya taklit etmesini istemiyorsanız, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yetkili bir vekil ile birlikte tescil almalısınız.


İlkelerimiz

-Sunulan hizmetlerde doğruluk, şeffaflık ve kalite prensiplerine bağlılık
-Müvekkil işlemlerini süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde yapmak
-Müvekkil adına yapılan her bir işlemi, kalite ve uygun ücret politikasına uygun olarak gerçekleştirmek
-Müvekkiller arası çıkar çatışmasından kaçınacak şekilde hizmet vermek
-Müvekkil bilgi gizliliğine önem vermek
-Marka, patent, endüstriyel tasarım konularında hukuki tarafsızlık
-Haksız ve uygun olmayan tescil taleplerini reddetmek
-Haksız rekabet kurallarına uymak, vekillik disiplin yönetmeliğini desteklemek
-Vekilliğin gerektirdiği etik kurallarına uymak


Misyon ve Vizyon

Dürüst, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde özgün ticari marka ve buluşların korunmasını sağlamak şirketin misyonudur.

Türkiye ve diğer ülkelerde, müvekkillerine ait ticari marka ve buluşların tescili konusunda resmi vekillik hizmetinin şeffaf, kaliteli ve dürüst şekilde sürdürülmesi şirketin vizyonudur.

Siz de emeklerinizi korumak adına bizimle iletişime geçebilir ve tescil sahibi olabilirsiniz.