Hukuk

  • Date
    8 Mart 2017
    Etiket Patent, avukatları aracılığı ile müvekkillerinin haklarını ihtarname, suç duyurusu ve dava boyutunda savunur.